​Byparken i Skjern

En grøn oase i byen

​​

Nyt bynært boligområde er under udvikling kun 500 m fra centrum. En oase i Skjern der gennem-brydes af grønne friarealer og Stampebækken. Her gives mulighed for mange forskellige og blandede boligtyper og størrelser med nærhed og tryghed i forhold til naboer og indkøbsmuligheder.

Projektbeskrivelse

Med nedlægning af slagteriet på Nygade i Skjern, er det blevet muligt at omdanne de tilstødende erhvervs-områder til boligformål. Ved en samlet planlægning for det 35.000 m² store område beliggende mellem Nygade og Holstebrovej i Skjern, bliver der en unik mulighed for, at skabe et nyt boligområde med en række kvaliteter og muligheder som man sjælden vi finde, i et udbygget og i øvrigt meget bynært område.

Med udgangspunkt i en række givne forudsætninger og kvaliteter er det hensigten at udvikle et helstøbt boligområde med sammensætning af boligtyper, som giver en varieret befolknings sammensætning i området. Bebyggelsens forskellige boligtyper, er grupperet omkring en gennemgående bilfri bypark, som udføres med lavning ned mod Stampebækken, som gennemskærer området på tværs.

Parceller

Det langstrakte område har mindre parceller i forskellig størrelse beliggende i den sydlige ende tættest på bycentrum. Denne placering giver mulighed for placering af boligerne med syd og vest vendte haver og opholdsarealer.

​I den nordlige ende af Byparken placeres der et område med selvstændige parceller med en størrelse på 400-600 m ², i en åbent og lys skov. Parcellerne som får vejadgang fra en blindvej ifm. stien på det tidligere jernbaneterræn, har en ”facade” ud til det gennemgående parkområde, som på den måde visuelt øger udstrækningen af de enkelte parceller.

Der vil være vidde rammer for at opfører individuelt byggeri i op til 2 etager med mulighed for tagterrasse.

Området vil fremstå som et åbent og lyst skovbryn med f.eks. birketræer, som sikre et harmonisk helheds indtryk ud mod parken.

Tæt-lav bebyggelse

På nordsiden af Bækkevangen ned mod Stampebæk opføres mod vest tæt-lav byggeri i et tæt bymiljø med mindre huse/lejligheder, placeret nærmest bycentrum og med sti adgang til Bredgade, hvor bebyggelsen bliver en del gadebilledet, som herved får et nyt indslag og som synliggør området.

Området er bevidst placeret i nærheden af de aktivitets skabende elementer, mod fællesarealet og ifm. den ”interne” adgang til ”nærbutikken” Aldi. Hermed bliver området attraktivt for folk som godt kan lide aktivitet omkring sig i et hyggeligt og fortættet bymiljø.

Områdets stillegade får stiforbindelse til den øvrige del af Byparken, således at de øvrige beboere i Byparken naturligt passerer igennem området på vej til nærbutikken eller til Skjerns bycentrum.

Området med tætlav i op til 2 etager tænkes udført med en varieret fremtoning, som man typisk finder ifm. bebyggelser, der er opstået over tid.

Punkthus Villa i op til 4 etager

Med inspiration fra bl.a. administrations-bygningen ved slagteriet, planlægges der mod øst langs Nygade opført en rækkes selvstændige ”punkthusvillaer”, som er opdelt i lejligheder.

De selvstændige punkthuse danner en karakterfuld ”rygrad” i bebyggelsen ud mod Nygade, uden at der lukkes af ud mod med vejen, hvor der forsat vil være indblik og kontakt til gaden, mellem bygningerne.

Hermed skabes der mulighed for en form for samhørighed med et kommende område på den anden side af Nygade, ifm. en byomdannelse af ”Slagterigrunden”.

De selvstændige punkthusene der udformes som variationen over et tema, udføres med selvstændige og afgrænsede anlæg til parkering, carporte mv.

Der tænkes indrettet med 2 boliger på hvert plan, som betjenes et mellemliggende fælles trappe og elevatoranlæg. De 6-8 lejligheder forsynes alle med store vestvendte terrasser på 40-50m², med udsigt til parken. Bygningerne tænkes varieret over et tema, dvs. der fastlægges byggestil, farve og materiale holdning som er gældende for alle punkthusene, selvom disse kommer til fremstår med hvert deres udtryk.

Vi forestiller os lejlighederne som et alternativ eller afløsning for stort parcelhus. Lejlighederne er tænkt med størrelse på 120-140 m². Lejlighederne kunne være i form af eksklusive ældreboliger, boligen for travle karriere mennesker eller folk som bevist prioritere af have tid andet end hus og have.​

Vagn Henriksen ApS

CVR: 25272579

Telefon: 97 35 05 98

Mail: ole@vhaps.dk

Administration

Birkevej 11

6950 Ringkøbing​

​Drift og værksted

Nykærsvej 8

6900 Skjern